Modersmål och identitet diskuteras mer

img_1932
Foto: Paulina Westerlind

I december har jag varit aktiv med att kontakta bibliotek, skolor och andra forum för att föreläsa i vår. Jag har fått bra respons för ämnet om modersmål och identitet måste diskuteras mer. Jag tror att de invandrarelever som är stökiga och utåtagerande, som känner ett utanförskap, att de har någon form av språksvårigheter. Forskare och specialpedagoger har stor kunskap, uttalar sig i media och föreläser men inte någon som har upplevt hur det är, hörs och syns i de sammanhangen. Hur det är att befinna sig i ett språkligt kaos hemma och i skolan. När jag gjorde min första föreläsning i detta ämne så var det många intressanta frågor, som jag av egen erfarenhet kunde sätta ord till dem känslor jag brottades med när jag växte upp.

Detta citat betyder så mycket att jag har med det på första sidan i min bok ”Flickan utan språk”.

”Att släppa ett modersmål där orden är laddade med känslokvalitéer och en primär upplevelsevärld är som att rycka upp barnet med rötterna ur sig självt – att rubba dess hela relation till den omgivande verkligheten”. Ur boken Uppväxtvillkor av sociologen Rita Liljeström.

För er som känner igen något av det som står skrivet, hör av er! 

Foto: Paulina Westerlind
Foto: Paulina Westerlind

 

 

 

 

 

 

 

 

Förstå det problematiska med halvspråkighet

Aftonbladet Söndag november 2016

Mitt budskap är att få läsaren att förstå det svåra som blir när  barn blir halvspråkiga. Det har de två reportagen visat både i text och bild. Vi är få som berättar om smärtan och följderna av att ha blivit halvspråkig. Jag känner bara till en författare som, liksom jag, skrivit om hur det var att växa upp på 60-talet. Om svårigheterna att inte få utveckla modersmålet och svenskan.

M-magasinet november 2016
M-magasin november 2016
M-magasinet november 2016

Men den problematik finns också i dag. Till exempel ensamkommande ungdomar som talar flera olika lokala språk i sina hemländer och inte fullt utvecklat något av dem. På toppen av detta ska de på kort tid lära sig svenska för att klara skolan.

Aftonbladet Söndag november 2016
Aftonbladet Söndag november 2016

Vi är mer upplysta om mångkultur och hur viktigt det är med språk för ens identitet men till detta behövs det än mer allmänkunskap hos föräldrar och andra vuxna. Jag tror många ungdomar som på olika sätt är utåtagerande har en del av denna språkproblematik jag skriver om i min bok ”Flickan utan språk”.

Aftonbladet Söndag november 2016
Aftonbladet Söndag november 2016

Vi har mycket att lära om hur det var förr och göra det bättre i dag för att  få ett mer fullvärdigt liv.  Att kunna uttrycka sig för att kommunicera för att bli sedd och hörd. Att ha det verktyget för att gå vidare i vuxenlivet.  Att kunna följa med och delta i samhällsdebatten. Att bli en fullvärdig medborgare. Att förstå rättigheter och skyldigheter!

M-magasinet november 2016
M-magasinet november 2016

 

Och en av de viktigaste nycklarna är språket!